Tag: địt bạn học

Thắng làm vua thua thì ăn cặt

Một nhóm bạn làm một bữa tiệc nhỏ và Nene là người cùng với anh bạn học mà cô yêu thích từ trung học ngay đó và hai người không thấy say sĩn. Và rồi anh bày ra một trò là đánh bài để uống rượu vì tửu lượng của cô thấp...