Tag: dâng vợ cho sếp

Nữa đêm chồng dâng vợ cho sếp để thõa mãn

Manami, một người vợ có một người chồng không quan hệ tình dục, quan hệ thể xác với sếp của chồng mình. Tuy nhiên, đó là điều mà chồng tôi đã sắp đặt để thăng tiến. Biết được sự thật đó, người vợ đã thôi không động dụ...