Đã 5 năm kể từ ngày chồng tôi mất. Yuko đã giáo dục nghiêm khắc con trai mình, Yuichi, để trở thành một người ưu tú tốt. Tuy nhiên, sự căng thẳng đối với Yuichi, người không cải thiện được điểm số của mình, khiến anh ấy nản lòng. Khi đó, Yuko vì thất vọng vì món hàng người lớn bị tịch thu của con trai nên đã không thể chịu đựng được và chìm đắm trong thủ dâm. Tuy nhiên, nó đã được nhìn thấy bởi bạn của con trai tôi, Yosuke .

Đến nhà bạn chơi, thấy mẹ bạn “thủ dâm” và…

Đến nhà bạn chơi, thấy mẹ bạn “thủ dâm” và…