Khi chồng tôi thay thế mẹ tôi, chồng tôi và tôi quyết định sống với người chồng hợp pháp của tôi. Mẹ tôi -in -law đã mong muốn chấp nhận chúng tôi và sống một cuộc sống hạnh phúc với ba gia đình, nhưng lúc đó tôi đang trên bờ vực thất vọng về cuộc sống ban đêm tuyệt vời của mình ngay từ đầu. Đó là hôn nhân. Và một ngày, mẹ tôi-tôi-cấm tôi không phải đi làm một công việc ngắn hạn với chồng tôi. Tôi tự hỏi liệu mẹ tôi -in -law có nhìn thấy vẻ mặt không vui của tôi, tiến lại gần tôi …

Chồng vô sinh, vợ tìm bố chồng giúp đỡ

Chồng vô sinh, vợ tìm bố chồng giúp đỡ